Whthe artist May, Sammar from Kwaet and Alia fråm Aman 2012 in Mada exhabition in Sweden.
Utställningen SEgla mot Norden i Stockholm